FlameTower® Terassilämmitin 185-malli mukana TUKES:n markkinavalvontaprojektissa

12.8.2019

Tukes on selvittänyt markkinavalvontaprojektissaan FlameTower® Terassilämmitin 185-mallin vaatimuksenmukaisuutta tarkastamalla täyttääkö tuotteen dokumentaatio, pakkausmerkinnät ja käyttö/asennusohjeet vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta annetussa laissa (290/2005), kaasulaiteasetuksessa (1434/1993), kaasulaitelaissa (502/2018) ja EU:n kaasulaiteasetuksessa (EU/2016/426) niille asetetut vaatimukset, sekä testauttanut tuotteen SGS Fimko Oy:ssä. Tuotteelle tehtiin osittaistestaus standardin EN 14543:2017 mukaisesti.

Testin aikana havaitut puutteet laitteessa, pakkausmerkinnöissä ja ohjekirjassa tullaan korjaamaan jatkossa markkinoille saatettaviin uusiin terassilämmittimiin.

Markkinoille jo toimittamissamme FlameTower® Terassilämmitin 185-mallissa ei ole todettu mitään vaaraa aiheuttavia tekijöitä, joten niiden käyttöä voi turvallisesti jatkaa.

Terassilämmitin 185-mallin tuotanto on käynnissä parhaillaan ja seuraava erä saapuu varastoon 4.11.2019.

Pahoittelemme markkinavalvontaprojektin aiheuttamaa toimitusviivästystä.

 

« TakaisinComments

No comment found

Add Comment