FlameTower® lämmittimet uuden kaasulaiteastuksen mukaisia

13.8.2019

FlameTower® lämmittimet ovat uuden 21.4.2018 voimaan tulleen EU:n kaasulaiteasetuksen (2016/426) vaatimusten mukaisia, joten niitä voi turvallisesti käyttää. Lämmittimien mukana toimitetaan asennus- ja käyttöohjeet sekä suomen- että ruotsinkielellä.

Pyydämme huomioimaan, että markkinoilla on kaasulämmittimiä, jotka eivät ole uuden kaasulaiteasetuksen mukaisia ja ne saattavat aiheuttaa vahinkoja.

« Takaisin